Category Archives: Children’s Books

Ben de Çocuktum – Aziz Nesin

Standard

” ‘Dünya’da tanıdığın en büyük adam kimdir?’ diye sorulsa hemen ‘Zekai Bey’ derim.” Tümcesiyle başlıyor. Zekai Bey Aziz Nesin’in öğretmeni. Aziz Nesin o yıllarda öğretmenine öyle büyük bir sevgi ve saygı besliyor ki, büyüyünce aynen onun gibi biri olmak istiyor. Bunu da bize şu tümcelerle anlatıyor: “Zekai Bey’in gözleri hastalıklı biraz. Kızarıyor, kirpiklerinin dibinde de azıcık çapaksılık var. Zekai Bey’i öyle seviyorum ki; kızarık gözlerini bile seviyorum, ona özellik veriyor. Büyüyünce belki benim gözlerim de onunki gibi olur.”

Pırtlatan Bal – Aziz Nesin

Standard

Paracı (elinde destelerle para, girer. Seyircilere kendini tanıtır): Ben, parcıyım. Para alırım, para satarım. Nasıl mı yaparım? (Seyircilerden birini göstererek) Diyelim, sana on lira gerekli. Bugün sana on lirayı veririm, ama yarın senden geriye oniki lira alırım. (Başka bir seyirciye) Sana oniki lira veririm, iki gün sonra geriye onbeş lira alırım. İşim bu benim… Sevmeyenler, bana tefeci derler. Varsın desinler Ben paracıyım, para alır, para satarım.

Şimdiki Çocuklar Harika – Aziz Nesin

Standard

Bu romanı, salt çocuklar için değil, anababalarla öğretmenler için de yazdım. Aziz Nesin
# Bu romanda, çocukların gözüyle büyüklerin nasıl göründüğü anlatılıyor.
# Bu romanda, çocuklar anababalarını, öğretmenlerini ve büyüklerini eleştiriyor.
# Bu roman, çocuk eğitiminde gerekli sanılan, günümüzde geçerli bitakım değer yargılarının yanlışlığını anlatıyor.
# Bu roman, çocukların büyüklerine karşı haklarını ve kendilerini savunmalarıdır.