Bu Gelen Köroğlu’dur – Samed Behrengi

Standard

Bu Gelen Köroğlu’dur, onun yazdığı en güzel öykülerden biri. Köroğlu, bizim Köroğlu’muz; bildiğimiz yiğit Köroğlu; ama Samed Behrengi’nin de Köroğlu’su. Çünkü bu genç yazar, şimdi İran sınırları içinde bulunan Azerbaycan Türklerindendi. Bilirsiniz: Köroğlu’nun yurt edindiği yer Çamlıbel’dir. Ama onun destanları Aras Irmağı’na kadar uzanır. Bugün Anadolu’nun değişik yörelerinde değişik Köroğlu destanları anlatılır. Yirmi dört ayrı Köroğlu öyküsü vardır. Samed Behrengi’nin yazdığı Bu Gelen Köroğlu’dur da bu yirmi dört öyküden biridir. Bu kitap, kardeşliğin, dayanışmanın, direnmenin öyküsüdür.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s