Sevgi Masalı – Samed Behrengi

Standard

“Bir varmış, bir yokmuş. Bir padişahla, bir de bunun dokuz – on yaşlarında bir kızı varmış. Bu kızın birçok kölesi, birçok hizmetçisi, kendisinden biraz büyük bir de uşağı varmış. Bu uşağın adlı Koçali imiş. Diyelim ki yemek yerken kız mendilini yere düşürdü, Koçali hemen atılıp mendili yerden alır, kıza verirmiş. Diyelim ki kız oyun oynuyor, kızın topu biraz uzağa kaçacak oldu, Koçali hemen koşar, topu alıp getirirmiş.”

Samed Behrengi’nin Sevgi Masalı adlı kitabı benim Türkçe okududuğum ilk kitaptır. Onun İran şahı tarafından öldürtülmüş olduğunu öğrendiğim gün henüz çok taze olan yaşam görüşüm derin bir şekilde değişikliğe uğramıştır. Oysa ben onun hep kitaplarının arkasındaki resimlerinde olduğu kadar genç kalmasını, aynı derinlik, içtenlik ve sıcaklıkla daha nice kitaplar yazmasını istemiştim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s